Beschikbaarheid interventies

Het kan voorkomen dat in de ene gemeente bepaalde interventies wel worden aangeboden en in de andere gemeente niet. Ook kan het aanbod binnen gemeenten per jaar verschillen. Bovendien kan het voorkomen dat aanbevolen interventies (voor onbepaalde tijd) helemaal niet beschikbaar zijn. Jeugdprofessionals kunnen dan zoeken naar alternatief aanbod dat gericht is op beschermende of risicofactoren bij het gezin. Daarnaast is het van belang dat ze lacunes in het hulpaanbod melden bij de manager van de instelling. Hierbij kunnen ze de richtlijnen als onderbouwing gebruiken.

Reageer!