Welkom bij de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Je hebt je geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) of staat op het punt om dit te doen. Met deze beroepsregistratie laat je zien dat je beschikt over de kennis, ervaring en vaardigheden om goede hulp te bieden aan kinderen, jongeren en de gezinnen waarvan zij onderdeel uitmaken. Vanzelfsprekend wil je dit doen op basis van up-to-date kennis. Die kennis vind je in de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Kennis op basis van wetenschap, praktijk en cliëntvoorkeuren.

Deze site
Op deze site vind je wat er in de richtlijnen staat en staan allerlei praktische tools die jou kunnen helpen bij het gebruik ervan. Via deze pagina kun je de weg vinden naar een aantal onderdelen binnen de site. Kijk gerust verder en kom nog eens terug!

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming in anderhalve minuut

Maak kennis met de richtlijnen door dit filmpje te bekijken.

Schermafbeelding 2016-02-29 om 15.15.02

Wat is een richtlijn?

Richtlijnen zijn er om jou te ondersteunen in je werk en bieden houvast. Het zijn aanbevelingen die richting geven aan de professionele afwegingen die je in de jeugdhulp of jeugdbescherming dagelijks maakt. Je kunt de richtlijnen vinden via de blokken op de homepage.

Naar de richtlijnen

Van knelpunt tot richtlijn die gebruikt wordt

Wist je het NIP, de NVO en de BPSW de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming autoriseren? Door autorisatie wordt een richtlijn onderdeel van de professionele standaard van de betreffende beroepsgroep en is het de vakinhoudelijke norm voor goed
‘hulpverlenerschap’. Hierop ben je als beroepsgeregistreerde jeugdprofessional aan te spreken. Aan het moment van autorisatie gaat een grondig proces vooraf.

Daarover lees je hier meer

Zintuigen roze

Samen beslissen

Als hulpverlener neem je in het leven van je cliënt een tijdelijke en ondersteunende positie in. In alle richtlijnen is gedeelde besluitvorming het devies. Dit houdt in dat je alle informatie met je cliënt deelt, opties samen met hem of haar weegt en dat je samen beslist. Dat is niet altijd even makkelijk.

Meer over gedeelde besluitvorming

Aan de slag!

Er zijn allerlei materialen beschikbaar om jou en je team te helpen bij het invoeren of gebruiken van de richtlijnen. Werkbladen, ansichtkaarten, posters, powerpoints en meer.

Direct naar de tools

PC
Ruit

Netwerk van aanjagers

Bij veel organisaties heeft één persoon of een team speciale aandacht voor het gebruik van richtlijnen. Al deze personen vormen samen het Netwerk Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Vraag ernaar in je organisatie!

Meer over het Netwerk

Reageer!