Richtlijn Pleegzorg in herziening

Start herziening: maart 2023
Geplande afronding herziening: zomer 2024

De herziening van de richtlijn Pleegzorg is in voorbereiding. Het doel van de herziening is de richtlijn aanpassen met nieuwe ontwikkelingen en inzichten uit de wetenschap en praktijk. Ook nemen we ervaringen van kinderen, jongeren, ouders en pleegouders mee in de aanpassing van de richtlijn. De herziening is naar verwachting in de zomer van 2024 klaar.

Lees hier meer over de verschillende stappen in een herziening.

Veel geïnteresseerde jeugdprofessionals en pleegouders hebben zich hebben aangemeld om mee te werken aan de herziening. In maart vinden er startbijeenkomsten plaats waar vragen, signalen en thema’s uit de praktijk mee worden genomen. De uitkomst van deze bijeenkomsten vormen de basis voor het herzieningsvoorstel.

Aanleiding

Een belangrijke aanleiding om te starten met de herziening van de richtlijn Pleegzorg, is de aanpassing van de aanvaardbare termijn in de richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing. Deze aanpassing vraagt ook om het verbeteren van de richtlijn Pleegzorg. De aanvaardbare termijn is al vervangen in de richtlijn, maar er zijn meer kansen voor aanpassing naar aanleiding van de herziene richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing. Dit wordt meegenomen in de herziening en andere inhoudelijke punten.

Planning

De herziening van de richtlijn start in maart 2023. Er vindt dan een eerste bijeenkomst plaats met jeugdprofessionals, ouders en andere betrokkenen. Tijdens de herziening blijft de huidige richtlijn de vakinhoudelijke standaard voor jeugdprofessionals.

Het Nederlands Jeugdinstituut voert de herziening uit, in samenwerking met de beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO. Zij doen dat samen met een herzieningswerkgroep van praktijkprofessionals, wetenschappers en ervaringsdeskundigen.

Met welke thema’s gaan we aan de slag?

Tijdens de herziening bekijken we alle onderdelen van de richtlijn opnieuw. Is dit nog steeds actueel? Heeft dit onderdeel het gewenste effect? Daarnaast zijn er thema’s waarvan we willen bekijken of die mogelijk een plek krijgen in de richtlijn:

  • Gedeeld opvoederschap
  • Uitbreiding en actualisatie van interventies
  • Eigen kinderen
  • Diversiteit
  • Inzetten van informele steun

Meedenken?

Verbeterpunten voor de richtlijn halen we tijdens het hele proces op bij verschillende mensen die met de richtlijn werken of te maken hebben: praktijkprofessionals, wetenschappers en ervaringsdeskundigen.

Ben jij betrokken bij pleegzorg? Werk je met de richtlijn? Heb je ervaring met situaties waarin de richtlijn een rol speelde? Ben je wetenschappelijk bij het onderwerpen betrokken? Dan heb je belangrijke ervaring die we graag benutten. Neem contact met ons op en help met het verbeteren van de richtlijn Pleegzorg.

Reageer!