Richtlijn Pleegzorg in herziening

Start herziening: december 2022
Geplande afronding herziening: najaar 2023

De richtlijn Pleegzorg is in herziening. Het doel van een herziening is de richtlijn aanpassen met nieuwe ontwikkelingen en inzichten uit de wetenschap en praktijk. Ook nemen we ervaringen van kinderen, jongeren, ouders en pleegouders mee in de aanpassing van de richtlijn. De herziening is in het najaar van 2023 klaar.

Lees hier meer over de verschillende stappen in een herziening.

Aanleiding

Een belangrijke aanleiding om te starten met de herziening van de richtlijn Pleegzorg is de aanpassing van de aanvaardbare termijn in de Richtlijn Uithuisplaatsing. De aanpassing hiervan vraagt ook om het verbeteren van de richtlijn Pleegzorg. De huidige richtlijn is ontwikkeld in 2013 en voor het laatst aangepast in november 2018.

Planning

De herziening van de richtlijn start in december 2022. De geplande afronding is najaar 2023. Tijdens de herziening blijft de huidige richtlijn de vakinhoudelijke standaard voor jeugdprofessionals.

Het Nederlands Jeugdinstituut voert de herziening uit, in samenwerking met de beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO. Zij doen dat samen met een herzieningswerkgroep van praktijkprofessionals, wetenschappers en ervaringsdeskundigen.

Met welke thema’s gaan we aan de slag?

Tijdens de herziening bekijken we alle onderdelen van de richtlijn opnieuw. Is dit nog steeds actueel? Heeft dit onderdeel het gewenste effect? Daarnaast zijn er thema’s waarvan we willen bekijken of die mogelijk een plek krijgen in de richtlijn:

  • Gedeeld opvoederschap
  • Uitbreiding en actualisatie van interventies
  • Eigen kinderen
  • Diversiteit
  • Inzetten van informele steun

Meedenken?

Verbeterpunten voor de richtlijn halen we tijdens het hele proces op bij verschillende mensen die met de richtlijn werken of te maken hebben: praktijkprofessionals, wetenschappers en ervaringsdeskundigen.

Ben jij betrokken bij pleegzorg? Werk je met de richtlijn? Heb je ervaring met situaties waarin de richtlijn een rol speelde? Ben je wetenschappelijk bij het onderwerpen betrokken? Dan heb je belangrijke ervaring die we graag benutten. Neem contact met ons op en help met het verbeteren van de richtlijn Pleegzorg.

Reageer!