Richtlijn Pleegzorg in herziening

Start herziening: maart 2023
Geplande afronding herziening: zomer 2024

De herziening van de richtlijn Pleegzorg is gestart. Het doel van de herziening is de richtlijn aanpassen met nieuwe ontwikkelingen en inzichten uit de wetenschap en praktijk. Ook nemen we ervaringen van kinderen, jongeren, ouders en pleegouders mee in de aanpassing van de richtlijn. De herziening is naar verwachting in de zomer van 2024 klaar. 

Lees meer over de verschillende stappen in een herziening.

Veel geïnteresseerde jeugdprofessionals en pleegouders hebben zich aangemeld om mee te werken aan de herziening. In maart vonden er startbijeenkomsten plaats waar vragen, signalen en thema’s uit de praktijk mee werden genomen. De uitkomst van deze bijeenkomsten vormen de basis voor het herzieningsvoorstel. 

Aanleiding

In de huidige richtlijn Pleegzorg is al een aanpassing gedaan op de aanvaardbare termijn. Die termijn is recent aangepast bij de herziening van de richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing. Ook in de richtlijn Pleegzorg werden termijnen genoemd over een opvoedingsbesluit of een besluit tot definitieve plaatsing of terugplaatsing. Daarom is ook de aanvaardbare termijn in de richtlijn Pleegzorg tussentijds aangepast.

Lees meer over de aanpassing van de aanvaardbare termijn

Planning

De herziening van de richtlijn is in maart 2023 gestart. Er heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden met jeugdprofessionals, ouders en andere betrokkenen. Na de zomer van 2023 zal de herzieningswerkgroep samen met de ontwikkelaar echt van start gaan. Tijdens de herziening blijft de huidige richtlijn de vakinhoudelijke standaard voor jeugdprofessionals. 

De beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO voeren de herziening uit. Zij doen dat samen met een herzieningswerkgroep van praktijkprofessionals, wetenschappers en ervaringsdeskundigen. 

Met welke thema’s gaan we aan de slag?

Tijdens de herziening bekijken we alle onderdelen van de richtlijn opnieuw. Is dit nog steeds actueel? Heeft dit onderdeel het gewenste effect? Daarnaast zijn er nieuwe thema’s die mogelijk een plek krijgen in de richtlijn: 

  • Gedeeld opvoederschap 
  • Uitbreiding en actualisatie van interventies 
  • Eigen kinderen 
  • Diversiteit 
  • Inzetten van informele steun 

Input geven

Verbeterpunten halen we tijdens het hele proces op bij verschillende mensen die met de richtlijn werken of met de richtlijn te maken hebben: praktijkprofessionals, wetenschappers en ervaringsdeskundigen. Veel geïnteresseerde professionals en pleegouders hebben zich inmiddels aangemeld om mee te werken aan de herziening. Maar input geven mag altijd via het contactformulier.

Reageer!