Pleegzorg

1. De ontwikkeling van het pleegkind volgen en stimuleren

Effectieve interventies voor specifieke problemen van pleegkinderen

Naast reguliere ondersteuning aan pleeggezinnen kan het nodig zijn bij specifieke problemen extra interventies bij pleegkinderen en/of hun pleegouders in te zetten. Voor verschillende problemen zijn er interventies beschikbaar die specifiek zijn voor pleegkinderen of daarop worden onderzocht. Ze zijn alle opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies.

Interventies bij hechtingsproblematiek zijn:

 • Pleegouder–Pleegkind Interventie (PPI) (Goed onderbouwd)

 • Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD) (Effectief volgens sterke aanwijzingen)

 • Basic Trustmethode (Effectief volgens eerste aanwijzingen)

… Meer

Interventies bij gedragsproblematiek zijn:

 • Incredible Years (basis) (Effectief volgens sterke aanwijzingen)

 • Parent Child Interaction Therapy (PCIT) (Effectief volgens eerste aanwijzingen)

 • Parent Management Training Oregon (PMTO) (Effectief volgens eerste aanwijzingen)

 • Treatment Foster Care Oregon-Adolescenten (TFCO-A) (Goed onderbouwd)

… Meer

Interventie bij trauma is:

 • Zorgen voor getraumatiseerde kinderen (Goed onderbouwd)

… Meer

Daarnaast zijn er interventies en behandelingen die zich richten op trauma maar niet onderzocht zijn ni de pleegzorg. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Horizonmethodiek (Goed onderbouwd)

 • WRITEjunior (Goed onderbouwd)

… Meer

Er zijn ook interventies die niet (meer) zijn opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies, maar die wel gebruikt worden in de praktijk en specifiek zijn of worden onderzocht voor pleegkinderen. Voorbeelden zijn:

 • Video Interactie Begeleiding (VIB) (voor hechtingsproblematiek);

 • Eye Movement Desensitization & Reprocessing (EMDR) (voor getraumatiseerde kinderen, erkenning is verlopen)

 • STEPS (voor getraumatiseerde kinderen, erkenning is verlopen)

 • Pleegouder–Pleegkind Interventie (PPI) (voor hechtingsproblematiek, erkenning is verlopen);

 • Treatment Foster Care Oregon-Adolescenten (TFCO-A) (voor gedragsproblematiek, erkenning is verlopen).

… Meer

In aanvulling op de Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming is het belangrijk om bij specifieke problemen van het pleegkind de aanbevelingen uit de desbetreffende richtlijn te volgen, zoals de Richtlijn Ernstige gedragsproblemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming, de Richtlijn Problematische gehechtheid voor jeugdhulp en jeugdbescherming, de Richtlijn Stemmingsproblemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming, de Richtlijn ADHD voor jeugdhulp en jeugdbescherming, de Richtlijn Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) voor jeugdhulp en jeugdbescherming, de Richtlijn Kindermishandeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming, (alle richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming; zie richtlijnenjeugdhulp.nl) en de Richtlijn Effectieve Interventies LVB (zie www.kenniscentrumlvb.nl).

 

 

Aanbevelingen
Pleegouders begeleiden bij het stimuleren van de ontwikkeling van het pleegkind
Reageer!