Pleegzorg

2. Beslissen over het perspectief van het pleegkind

Perspectief op zelfstandigheid

Vanaf 1 juli 2018 mogen pleegjongeren tot hun 21e in hun pleeggezin blijven als zij dit willen en met een duidelijke zorgvraag tot 23 jaar. Pleegzorg standaard inzetten tot 21 jaar helpt pleegjongeren, die vaker in een kwetsbare positie zitten, om zich vanuit de veilige omgeving van hun pleeggezin voor te bereiden op (financiële) zelfstandigheid. Met ieder pleegkind van 16 jaar wordt ook een toekomstplan opgesteld. Uit dit plan moet duidelijk worden welke ondersteuning nodig is na het verlaten van het pleeggezin. Het lokale team kan hierbij ook betrokken worden. Ook kan gebruik worden gemaakt van ondersteunende apps of tools zoals www.kwikstart.nl.

Aanbevelingen
De termijn waarbinnen een opvoedingsbesluit moet worden genomen
Reageer!