Richtlijn “Samen beslissen over passende hulp” aangepast

21 maart 2022 - De richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp is aangepast. In de nieuwe versie komt de kern van het samen beslissen als basishouding veel prominenter naar voren. Ook is de leesbaarheid van de richtlijn verbeterd. Naast de richtlijn zelf, zijn ook de werkkaarten aangepast. De nieuwe versie is vanaf nu op de website te bekijken.

In de nieuwe versie start de richtlijn met een hoofdstuk dat zich volledig richt op het opbouwen van een samenwerkingsrelatie met het gezin. Het beschrijft hoe je het kind betrekt, gaat in op de houding en gespreksvaardigheden die je als professional nodig hebt, en heeft aandacht voor het samen beslissen binnen het gedwongen kader.

Daarnaast is de richtlijn redactioneel aangepast om de leesbaarheid te vergroten. Professionals uit de jeugdhulp en jeugdbescherming en ervaringsdeskundigen waren hierbij betrokken en kwamen twee keer online bij elkaar om gewenste aanpassingen te bespreken. Ook zijn de werkkaarten en de informatie voor ouders van de richtlijn verbeterd.

Wat is concreet aangepast in de richtlijn?

  • De uitgangsvraag met betrekking tot vraagverheldering en samenwerkingsrelatie, is opgesplitst in twee vragen.
  • De richtlijn begint nu met een eerste hoofdstuk dat zich volledig richt op de samenwerkingsrelatie. Deze is namelijk niet alleen relevant tijdens de vraagverheldering (zoals voorheen), maar voor het hele beslisproces.
  • In toon en taalgebruik zijn aanpassingen gedaan die de gezamenlijkheid meer recht doen.
  • De richtlijn is redactioneel doorlopen en waar mogelijk ingekort zonder de inhoud te wijzigen.

Meer informatie

De richtlijn is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en geautoriseerd door de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).

Klik hier om de richtlijn online te bekijken

Klik hier om de nieuwe werkkaarten te downloaden

Reageer!