Ontwikkeling richtlijn Toekomstgericht werken van start

Het NJi start in samenwerking met de beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW met de ontwikkeling van de richtlijn Toekomstgericht werken. Een projectteam onder leiding van het Verwey-Jonker Instituut voert de ontwikkeling uit, samen met de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool InHolland. De publicatie van de richtlijn wordt begin 2025 verwacht.

De richtlijn wordt ontwikkeld, omdat een gezamenlijk kwaliteitskader kan helpen om de ondersteuning van jongeren rondom het volwassen worden te verbeteren. Samen met jongeren, wetenschappers, praktijkexperts en jeugdprofessionals buigt het projectteam zich de komende twee jaar over de inhoud. Stichting Alexander laat jongeren meedenken door een klankbordgroep in te richten.

Overgang naar volwassenheid

Het besluit om een richtlijn te ontwikkelen is genomen op basis van de uitkomsten van de Verkenning richtlijn Toekomstgericht Werken. De verkenning laat zien dat de overgang naar volwassen worden kwetsbaar kan zijn. Voor alle jongeren is het een fase met veel nieuwe opgaven, vragen en verantwoordelijkheden. Dit vraagt veel van hun aanpassingsvermogen. Jongeren lopen in deze fase meer risico op het ontwikkelen van problemen, bijvoorbeeld op het gebied van mentale gezondheid, schulden, afwijkend gedrag en verslaving. Voor jongeren die afhankelijk zijn van professionele hulp zijn er extra uitdagingen. Ervaringen van jongeren en professionals laten zien dat de begeleiding en ondersteuning op veel punten niet optimaal is.

Aansluiting en begeleiding

De inhoudelijke knelpunten die in de richtlijn aan bod komen zijn geclusterd onder twee hoofdthema’s: aansluiting en begeleiding. Aansluiting gaat onder andere over het aansluiten bij de wensen van jongeren en hun netwerk, maar ook over het motiveren van jongeren en het vinden van balans tussen regie geven en helpen om de juiste keuzes te maken. Dit thema gaat vooral in op de onderwerpen die spelen tussen de jongere en het netwerk van de jongere. Knelpunten onder het thema begeleiding hebben te maken met de invulling van ondersteuning en de samenwerking met andere professionals. Tegelijkertijd moet de richtlijn professionals en beleidsmakers helpen om systeembeperkingen en knelpunten binnen organisaties aan te kaarten die het toekomstgericht werken belemmeren.

Richtlijnen Jeugd

Het ontwikkelen, herzien en implementeren van richtlijnen voor jeugdprofessionals vindt plaats in het kader van het Meerjarenplan Richtlijnen Jeugd. Het Meerjarenplan is opgesteld door het Nederlands Jeugdinstituut, de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).

Meer informatie

Reageer!