Nieuwe richtlijn gepubliceerd: Signaleren van traumagerelateerde problemen

28 september 2021 - De nieuwe richtlijn Signaleren van traumagerelateerde problemen is gepubliceerd. Deze helpt jeugdprofessionals in het signaleren van traumagerelateerde klachten en het toeleiden naar passende zorg. Daarnaast geeft de richtlijn adviezen om jeugdigen, ouders en school te ondersteunen.

Tijdige herkenning van traumagerelateerde problemen bij jeugdigen is belangrijk, omdat er goede manieren zijn om deze problemen te behandelen. Dat voorkomt dat de problemen lang aanhouden en de gezonde ontwikkeling bedreigen, maar ook dat er op latere leeftijd klachten ontstaan. Naast ondersteuning van jeugdigen en ouders gaat de richtlijn in op ondersteuning van school en leerkrachten.

Hoe zien normale en afwijkende reacties op ingrijpende gebeurtenissen eruit? Hoe kunnen jeugdprofessionals jeugdigen en ouders ondersteunen bij een ingrijpende gebeurtenis? Wanneer moeten jeugdprofessionals welk signaleringsinstrument inzetten? Voor deze en andere vragen biedt de richtlijn handvatten in de vorm van aanbevelingen voor het handelen door professionals.

Naast de volledige richtlijn, is ook een onderbouwing, een set werkkaarten en informatie voor ouders over de richtlijn beschikbaar.

Ga naar de complete richtlijn >

Meer informatie

Deze richtlijn is ontwikkeld door Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie, Nederlands Jeugdinstituut (NJi),  Pro Persona, UMC Utrecht (Landelijk Psychotraumacentrum), Amsterdam UMC / Levvel, en Kenniscentrum-KJP. Op deze website vind je meer informatie over de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming*.

*Het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelt en herziet de richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming in samenwerking met de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bij het ontwikkel- en herzieningstraject zijn wetenschappers, professionals en cliënten nauw betrokken. Richtlijnen gelden vanaf de publicatie als professionele standaarden van de betreffende beroepsgroepen en dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdhulp en de jeugdbescherming.

Reageer!