Leertraject gestart: wijkteams werken met richtlijnen

Hoe kunnen wijkteams de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming benutten? Daarover is in 2023 een leertraject gestart. Beroepsvereniging BPSW en het NJi ondersteunen drie wijkteams bij de implementatie van de richtlijnen in hun team.

In dit leertraject kijken we hoe de richtlijnen wijkteams kunnen ondersteunen. Zowel in het professionele handelen van het team als geheel, als voor de individuele teamleden. Op welke manieren kunnen zij richtlijnen gebruiken en borgen binnen de context van hun specifieke wijkteam?

De kennis die we hier uiteindelijk opdoen, stellen we beschikbaar voor het werkveld. Naar verwachting in het najaar van 2024.

Voorafgaand aan dit leertraject is in mei 2023 tijdens een bijeenkomst met wijkteamprofessionals onderzoek gedaan welke kansen en knelpunten zij ervaren met werken met de richtlijnen. De betrokken professionals onderstreepten het belang van de richtlijnen: ze bieden houvast, geven vertrouwen en helpen bij de verantwoording. Het toepassen van de richtlijnen vonden de professionals nog wel lastig. Naar aanleiding van deze uitkomst is het leertraject gestart.

Reageer!