Brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie gepubliceerd

Kinderen en jongeren met ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie hebben recht op goede ondersteuning en zorg, die gebaseerd is op de laatste stand van de kennis. De brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie wil hieraan een bijdrage leveren. Na een intensieve ontwikkelperiode is de richtlijn nu gepubliceerd.

Hoe kunnen professionals in onderwijs en zorg leerlingen met ernstige lees- en spellingproblemen het beste ondersteunen? Wat zijn goede instrumenten voor het uitvoeren van diagnostiek? Wat zijn effectieve behandelmethodes bij dyslexie? Welke hulpmiddelen kunnen professionals inzetten ter ondersteuning van jeugdigen met dyslexie en hun ouders? Welk minimaal taalniveau moeten jeugdigen hebben voordat professionals het risico op dyslexie bij anders- of meertaligen kunnen signaleren?

Voor deze en andere vragen biedt de richtlijn handvatten in de vorm van aanbevelingen voor het handelen door professionals in zowel onderwijs als zorg, die betrokken zijn bij de hulp aan jeugdigen met ernstige lees- en/of spellingproblemen en dyslexie.

Professionele standaard

De richtlijn Dyslexie is geschreven in opdracht van de beroepsverenigingen NIP, NVO, LBRT en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). De projectorganisatie was belegd bij het Nederlands Jeugdinstituut.

De richtlijn is geautoriseerd door NIP, NVO en LBRT en onderschreven door het NKD en behoort vanaf heden tot de professionele standaard van deze beroepsgroepen.

Producten

De richtlijn is te vinden op de volgende websites: www.lbrt.nl; www.nkd.nl; www.psynip.nlwww.nvo.nl; www.dyslexiecentraal.nl; www.richtlijnenjeugdhulp.nl. Naast de volledige richtlijn, is ook een set werkkaarten en informatie voor ouders over de richtlijn beschikbaar.

Ga naar de richtlijn Dyslexie

Reageer!