Middelengebruik

4. Screening en diagnostiek

Analyse van het middelengebruik, aangrijpingspunten voor interventies

Uit het hiervoor gepresenteerde model volgt dat aangrijpingspunten voor interventie te vinden zijn in:

  • de vaardigheden van de jeugdige;

  • de omstandigheden/omgeving van de jeugdige;

  • de motivatie van de jeugdige.

… Meer

In onderstaande tabel is uitgewerkt op welke vragen professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming antwoord proberen te krijgen in gesprek met jeugdigen en hun ouders. De antwoorden geven een leidraad voor een verdere analyse van het gedrag.

Figuur 4.4.1

Motivatie: stadia van gedragsverandering

Motivatie speelt een belangrijke rol bij het bewerkstelligen van gedragsverandering. Prochaska & DiClemente hebben beschreven welke stadia mensen doorlopen voordat zij bereid zijn om hun gedrag aan te passen. Zij baseren deze stadia op jarenlang empirisch onderzoek bij mensen met allerlei verslavingen, vooral rook-, alcohol- en drugsverslaving. Het bepalen van het stadium waarin jeugdigen met risicovol middelengebruik zitten, heeft belangrijke implicaties voor de zorgtoewijzing en het behandelingsaanbod dat aan de jeugdigen wordt gedaan.

Een korte beschrijving van deze stadia van gedragsverandering is opgenomen in tabel B.4.1 in bijlage 4 bij de onderbouwing van deze richtlijn (pdf). Gebruik ook de principes van motiverende gespreksvoering. Zie ook hulpmiddelenkaart 6 in de Complete richtlijn (pdf).

Diagnostiek middelenstoornis
Model van verslavingsgedrag
Reageer!