Kindermishandeling

2. Waar gaat deze richtlijn over?

Frequentie, duur en ernst

De ernst of gradatie van kindermishandeling wordt als volgt ingedeeld:

  1. = licht (minst ernstig);
  2. = matig (tamelijk ernstig);
  3. = ernstig;
  4. = zeer ernstig;
  5. = (bijna) fataal (meest ernstig).

De ernst van kindermishandeling wordt niet alleen bepaald door de heftigheid van de mishandeling op enig moment, de mate van verwaarlozing of de frequentie van seksueel misbruik. Ook andere factoren spelen een rol, zoals de chroniciteit van slachtofferschap.

Kindermishandeling is zelden een eenmalig incident en tegenwoordig wordt steeds meer gesproken van de ‘chroniciteit van kindermishandeling’ waarbij mishandeling en/of verwaarlozing een continue manier van interactie en opvoeden is geworden.

De impact van kindermishandeling op de jeugdige wordt naast de ernst van kindermishandeling bepaald door factoren zoals de tijdigheid waarmee gesignaleerd wordt, de (ontwikkelings)leeftijd van de jeugdige, de veerkracht van de jeugdige, de reactie van andere volwassenen en professionals, en beschermende factoren zoals coping-strategieën en de sociale steun voor de jeugdige. Zie ook de pagina Beschermende factoren voor kindermishandeling.

De frequentie, duur en ernst van kindermishandeling moeten dan ook altijd in context worden bezien.

Hoe vaak komt kindermishandeling voor?
Vormen van kindermishandeling
Reageer!