Kindermishandeling

Signalen van kindermishandeling

Signalen uit de omgeving

De volgende signalen uit de omgeving kunnen volgens wetenschappelijk bewijs of expert-consensus signalen van kindermishandeling zijn:

  • onvoldoende lichamelijke verzorging, ongezonde voeding, slechte hygiëne;

  • onvoldoende toezicht op de jeugdige (loopt bijvoorbeeld ’s avonds laat nog op straat);

  • onvoldoende toegang tot (medische) zorg (tandartsbezoek, JGZ);

  • onvoldoende toegang tot onderwijs;

  • in de interactie tussen ouder en jeugdige is agressieve bejegening te zien;

  • negatieve interactie tussen ouders (ruzie, agressie, conflicten);

  • meldingen of signalen van dierenmishandeling in het gezin;

  • er zijn meerdere mensen die zich zorgen maken om de jeugdige bijvoorbeeld op basis van de Kindcheck (zie paragraaf 6.1.3) of meldingen bij Veilig Thuis of de politie.

… Meer

Lichamelijke signalen
Gedragssignalen en signalen van psychische gesteldheid
Reageer!