Kindermishandeling

5. Signalen van kindermishandeling

Gedragssignalen en signalen van psychische gesteldheid

De volgende gedragssignalen en signalen van psychische gesteldheid kúnnen volgens wetenschappelijk bewijs of expert-consensus signalen van kindermishandeling zijn:

 • emotionele en gedragsproblemen waaronder angst;
 • verandering in gedrag of emoties;
 • selectief mutisme (niet spreken);
 • gehechtheidsproblemen;
 • emotieregulatieproblemen;
 • dissociatie;
 • veel onduidelijke buikpijnklachten;
 • eetproblemen;
 • automutilatie (zelfverwonding zoals krassen, snijden, branden);
 • hoofdbonken en wiegen;
 • bedplassen en broekpoepen;
 • slaapproblemen;
 • geseksualiseerd gedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag, uitlatingen die niet passen bij de leeftijd;
 • weglopen;
 • veel schoolverzuim;
 • verslaving;
 • mishandeling van (huis)dieren.

En signalen van (langdurig) trauma:

 • peuters en kleuters: cognitieve verwarring, angstig hechtgedrag, (separatie)angsten, regressief gedrag, posttraumatisch spel, agressief of destructief gedrag;
 • basisschoolleerlingen: verminderde schoolprestaties, afgenomen concentratie, agressieve of angstige fantasieën, onterechte schuldgevoelens, bezorgdheid over veiligheid, bezorgdheid om anderen;
 • pubers en adolescenten: problemen op school, schaamte voor gevoel van kwetsbaarheid, schaamte voor afhankelijkheid van ouders, radicale gedragsveranderingen, risicovol gedrag, neiging om gebeurtenis in gedrag te herhalen, toename van conflicten met ouders, alcohol- en/of drugsmisbruik, destructieve en agressieve fantasieën, angst om controle te verliezen over deze fantasieën, beperkt toekomstperspectief (Beer et al., 2013).
Lichamelijke signalen
Signalen van kindermishandeling
Reageer!