Kindermishandeling

Signalen van kindermishandeling

Gedragssignalen en signalen van psychische gesteldheid

De volgende gedragssignalen en signalen van psychische gesteldheid kunnen volgens wetenschappelijk bewijs of expert-consensus signalen van kindermishandeling zijn:

 • emotionele en gedragsproblemen waaronder angst;

 • verandering in gedrag of emoties;

 • selectief mutisme (niet spreken);

 • gehechtheidsproblemen;

 • emotieregulatieproblemen;

 • dissociatie;

 • veel onduidelijke buikpijnklachten;

 • eetproblemen;

 • automutilatie (zelfverwonding zoals krassen, snijden, branden)

 • hoofdbonken en wiegen;

 • bedplassen en broekpoepen;

 • slaapproblemen;

 • geseksualiseerd gedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag, uitlatingen die niet passen bij de leeftijd;

 • weglopen;

 • veel schoolverzuim;

 • verslaving;

 • mishandeling van (huis)dieren;

 • signalen van (langdurig) trauma:

  • peuters en kleuters: cognitieve verwarring, angstig hechtgedrag, (separatie)angsten, regressief gedrag, posttraumatisch spel, agressief of destructief gedrag;
  • basisschoolleerlingen: verminderde schoolprestaties, afgenomen concentratie, agressieve of angstige fantasieën, onterechte schuldgevoelens, bezorgdheid over veiligheid, bezorgdheid om anderen;
  • pubers en adolescenten: problemen op school, schaamte voor gevoel van kwetsbaarheid, schaamte voor afhankelijkheid van ouders, radicale gedragsveranderingen, risicovol gedrag, neiging om gebeurtenis in gedrag te herhalen, toename van conflicten met ouders, alcohol- en/of drugsmisbruik, destructieve en agressieve fantasieën, angst om controle te verliezen over deze fantasieën, beperkt toekomstperspectief.

… Meer

Signalen uit de omgeving
Signalen van kindermishandeling
Reageer!