Kindermishandeling

Risicofactoren voor kindermishandeling

Specifieke risicofactoren voor verwaarlozing

Verwaarlozing blijkt volgens de genoemde meta-analyses statistisch moeilijker te voorspellen op basis van risicofactoren dan wanneer naar kindermishandeling in het algemeen gekeken wordt.

Voor verwaarlozing gelden volgens wetenschappelijk onderzoek in het bijzonder de volgende risicofactoren:

  • slechte kwaliteit van de ouder-kindrelatie (sterke voorspeller);

  • de mate waarin de ouder de jeugdige ervaart als een probleem of belasting (sterke voorspeller);

  • geringe reflectie, lage eigen effectiviteit, laag zelfvertrouwen en -waardering van de ouder

  • psychopathologie bij de ouder(s);

  • LVB (lichte verstandelijke beperking) bij de ouder(s);

  • de mate van boosheid, agressie en hyperreactiviteit bij de ouders;

  • ouderlijke stress;

  • gebrek aan sociale vaardigheden van de jeugdige;

  • werkloosheid ouder(s);

  • gezinsgrootte (hoe groter, hoe meer risico).

… Meer

Specifieke risicofactoren voor seksueel misbruik
Aanvullende risicofactoren voor kindermishandeling
Reageer!