Kindermishandeling

3. Risicofactoren voor kindermishandeling

Specifieke risicofactoren voor verwaarlozing

Voor verwaarlozing gelden volgens wetenschappelijk onderzoek in het bijzonder de volgende risicofactoren.

Op basis van de Nationale Prevalentiestudies Mishandeling:

Ouderfactoren:

 • lage SES (sociaal-economische status) van ouder(s);
 • werkloosheid van ouder(s);
 • niet-Nederlandse afkomst van ouders (eerste meer dan tweede generatie);
 • eenoudergezinnen;
 • stiefgezinnen (alleen in relatie tot emotionele verwaarlozing significant);
 • grote gezinnen, met meer dan 4 kinderen.

Kindfactoren:

 • 0-3 jarige leeftijd van de jeugdige.

Uit de meta-analyse van Stith et al. (2009):

Ouderfactoren:

 • slechte kwaliteit van de ouder-kindrelatie (sterke voorspeller);
 • de mate waarin de ouder de jeugdige ervaart als een probleem of belasting (de jeugdige vertoont al of niet problematisch gedrag) (sterke voorspeller);
 • geringe reflectie, lage eigen effectiviteit, laag zelfvertrouwen en -waardering van de ouder
 • psychopathologie bij de ouder(s);
 • LVB (lichte verstandelijke beperking) bij de ouder(s);
 • de mate van boosheid, agressie en hyperreactiviteit bij de ouders;
 • ouderlijke (opvoed)stress.

Kindfactoren:

 • beperkte sociale vaardigheden van de jeugdige.

Significante risicofactoren voor verwaarlozing, op basis van een meta-analyse met 36 studies:

Ouderfactoren:

 • (opvoed)stress bij ouders;
 • partnergeweld en ander huiselijk geweld;
 • problematisch alcohol-/drugsgebruik door ouders;
 • lage SES (sociaal-economische status) van ouder(s);
 • psychische en psychiatrische problemen bij ouder(s);
 • problemen prenataal en rond de geboorte van het kind;
 • ouder heeft kindermishandeling in de jeugd meegemaakt en/of was getuige van partnergeweld tussen de ouders;
 • antisociaal of crimineel gedrag of verleden van ouder(s).

Kindfactoren:

 • sociale competenties en gedragsproblemen bij de jeugdige;
 • etniciteit (niet-westers heeft verhoogd risico).
Specifieke risicofactoren voor seksueel misbruik
Meer risicofactoren voor kindermishandeling
Reageer!