Kindermishandeling

3. Risicofactoren voor kindermishandeling

Aanbevelingen

  • Weet wat (wetenschappelijk onderbouwde) risicofactoren van kindermishandeling zijn, maar besef dat deze factoren in ieder individueel geval anders werken en niet per se tot kindermishandeling hoeven te leiden.

  • Weet dat kindermishandeling een breed scala aan oorzaken en beïnvloedende factoren kent, waarbij het vrijwel altijd gaat om een samenspel van meerdere factoren tegelijkertijd.

  • Weet dat de meest zwaarwegende factoren die factoren zijn die met de ouder(s) te maken hebben, en dat het risico op kindermishandeling groter is wanneer risicofactoren bij beide ouders aanwezig zijn.

  • Kijk bij constatering van risicofactoren ook altijd naar de beschermende en (veiligheid)bevorderende factoren.

… Meer

Overwegingen uit de praktijk
Reageer!