Dyslexie

1. Wat is dyslexie?

Aanbevelingen

  • Personen met dyslexie lopen een hoog risico om ernstige belemmeringen in hun schools, professioneel en sociaal functioneren te ontwikkelen. Probeer jeugdigen met (een vermoeden van) dyslexie als lees- en spellingspecialist en gedragswetenschapper daarom zo vroeg mogelijk te signaleren, zodat zo snel mogelijk de nodige ondersteuning kan worden ingezet. Bij sommige jeugdigen zal extra ondersteuning binnen het onderwijs en inzet van hulpmiddelen wellicht volstaan. Bij anderen zal intensieve en gespecialiseerde zorg noodzakelijk zijn.

  • Gebruik als gedragswetenschapper de criteria van een ‘specifieke leerstoornis’ uit DSM-5 voor het vaststellen van dyslexie. Dit omvat de grote gemene deler van de verschillende definities van dyslexie die nationaal en internationaal door verschillende instanties zijn opgesteld. Bovendien is DSM‑5 internationaal gezien het meest gebruikte diagnostisch kader.

  • Beschouw de term Ernstige Dyslexie (ED) als een behandelindicatie in Nederland binnen de dyslexiezorg vanuit de Jeugdwet.

… Meer

Conclusie
Reageer!