ADHD

2. Wat is ADHD?

Inleiding

Dit hoofdstuk geeft informatie over het herkennen en diagnosticeren van jeugdigen waarbij sprake is van ADHD of een vermoeden daarvan. Informatie wordt gegeven over het vaststellen van de stoornis ADHD volgens de Diagnostic Statistical Manual of Mental disorders Fifth Edition, over de prevalentie van ADHD, de kwestie comorbiditeit, de etiologie en het beloop van ADHD gedurende de ontwikkeling.

Voor dit hoofdstuk is onder meer gebruik gemaakt van de Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) ADHD (Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire richtlijnontwikkeling in de GGZ), het rapport over ADHD van de Gezondheidsraad en gegevens uit de recente onderzoeksliteratuur die naar de mening van de werkgroep algemeen geaccepteerd zijn.

Normaal, overmatig of problematisch gedrag
1. Inleiding
Reageer!