ADHD

4. Interventies

Residentiële interventies

Om jeugdigen met ADHD in residentiële settings goed te kunnen helpen is ten eerste het dagelijks opvoedend handelen op de leefgroep van belang. Hiervoor biedt hoofdstuk 5 concrete aanknopingspunten. Daarnaast moet de jeugdprofessional interventies inzetten die specifiek gericht zijn op het aanpakken van de ADHD. De eerder besproken interventies kunnen daarbij worden ingezet.

Voor jeugdigen die naast ADHD ernstige gedragsproblemen hebben, kan de jeugdprofessional naast de interventies op de leefgroep gebruik maken van de interventies die beschreven staan in de Richtlijn Ernstige gedragsproblemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming.

Daarnaast worden in de residentiële jeugdhulp vaak programma’s gebruikt die niet specifiek ontwikkeld en geëvalueerd zijn voor jeugdigen met ADHD, maar die door praktijkexperts als zinvol worden beoordeeld. Bijvoorbeeld: Kids’ Skills, Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) en Agressieregulatie op Maat (residentieel).

Overige interventies
Interventies voor de jeugdige zelf
Reageer!