ADHD

6. Diversiteit

Verstandelijk niveau

De invloed van intelligentie van jeugdigen met ADHD op het effect van psychosociale behandelingen is in enkele studies onderzocht en resulteerde in niet eenduidige resultaten. In alle gevallen betrof dit onderzoek in groepen jeugdigen met een IQ hoger dan 80, waardoor er dus geen conclusies te trekken zijn over de mogelijke verschillen in werkzaamheid van behandelingen bij jeugdigen met lagere intelligentieniveaus.

De invloed van het IQ van jeugdigen met ADHD op de werkzaamheid van een behandeling is in de MTA-studie onderzocht. Een laag gemiddeld IQ bleek de effecten van medicamenteuze behandeling en van de combinatiebehandeling (medicatie en gedragstherapie) te verminderen, bij een subgroep van jeugdigen waarbij ook sprake was van ernstiger ADHD-symptomen en meer depressieve symptomen bij de ouders. Op de gedragstherapeutische behandeling en op de routinezorg bleek IQ echter niet van invloed te zijn.

Comorbiditeit
Leeftijd
Reageer!