ADHD

6. Diversiteit

Geslacht

ADHD wordt veel vaker bij jongens dan bij meisjes vastgesteld. Het is niet vastgesteld dat (bepaalde) niet-medicamenteuze interventies werkzamer zijn gebleken voor jongens dan voor meisjes met ADHD. Zo bleek in de MTA-studie geslacht niet van invloed te zijn op de werkzaamheid van de gedragstherapeutische behandeling.

Leeftijd
Etniciteit
Reageer!