Richtlijn Pleegzorg geactualiseerd

De Richtlijn Pleegzorg gaat over kinderen en jongeren die in een ander gezin worden opgevangen als het thuis niet gaat. De ouders zijn bijvoorbeeld niet in staat hun kind op te voeden, ze zijn verslaafd of verwaarlozen hun zoon of dochter. Het kan ook zijn dat een of beide ouders zijn overleden, of dat een kind door een scheiding in de knel is gekomen. Of een kind heeft zulke ernstige psychische problemen dat het beter af is met gespecialiseerde (therapeutische) pleegzorg dan dat het thuis blijft wonen.

Wat is nieuw?

In de geactualiseerde richtlijn zijn nieuwe, relevante onderzoeken verwerkt en zijn interventies geactualiseerd,  waarbij het erkenningsniveau is toegevoegd. De rol van jeugdbescherming is explicieter beschreven, evenals het samenwerken met wijkteams en multidisciplinaire besluitvorming binnen de pleegzorg. De richtlijn gaat ook in op de verlenging van pleegzorg tot 21 jaar. Ten slotte komen trauma en specialistische hulp vanuit de ggz aan bod.

Voor wie?

Richtlijnen zijn bedoeld om professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming te ondersteunen in hun werk. Het zijn aanbevelingen die richting geven aan de afwegingen die zij dagelijks maken van wijkteam tot residentiële jeugdhulp. De Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming bieden een overzicht van de laatste kennis: op basis van wetenschap, praktijk én cliëntvoorkeuren. Met praktische aanbevelingen en kennis binnen handbereik beslissen de professional en de cliënt samen over een effectieve aanpak.

Naar de richtlijn

Reageer!