Proefinvoer richtlijn Dyslexie

Waarom doen we een proefinvoer?

Als een richtlijn in concept klaar is, dan is het belangrijk dat deze getest wordt in de praktijk: in het onderwijs en de zorg. Dit gebeurt tijdens de proefinvoer. De proefinvoer levert input op voor de latere bredere implementatie van de richtlijn. Enerzijds over de richtlijn zelf: welke kennis is bekend en wat is nieuw? Zijn de aanbevelingen duidelijk? Wat moet er in de conceptrichtlijn worden aangepast? Anderzijds levert de proefinvoer input op over factoren die de invoer beïnvloeden: wat vraagt het om met deze richtlijn te werken? Is er bijvoorbeeld scholing nodig? Is er voldoende ondersteuning? Wat is de invloed van organisatorische randvoorwaarden?

Tijdens de proefinvoer werkt een groep gedragsdeskundigen en lees- en spellingspecialisten in het veld van onderwijs en zorg gedurende een afgebakende periode met de concept-richtlijn. We zoeken professionals die met kinderen en jeugdigen werken van verschillende leeftijden en binnen verschillende settings. Professionals die bijvoorbeeld specifiek werken met meertalige kinderen en jeugdigen. De professionals zijn HBO en WO opgeleid.

De proefinvoer bestaat globaal uit de volgende stappen:

 • Een instructiebijeenkomst, met de deelnemende professionals, de richtlijnontwikkelaar en een adviseur uit het richtlijnprogrammateam. Tijdens deze bijeenkomst ontvangen de deelnemers scholing over de inhoud van de richtlijn en informatie over wat er precies van hen verwacht wordt.
 • De daadwerkelijke proefinvoer door de betrokken professionals gedurende twee à drie maanden. Professionals werken met de richtlijn, bespreken deze binnen hun team, houden bij wat al goed lukt en waar ze tegenaan lopen, en reflecteren hierop met collega’s.
 • Na de proefinvoer worden de ervaringen van de deelnemers opgehaald. We kiezen voor een tweetraps model, waarbij alle deelnemers een online vragenlijst invullen, en een deel van de professionals daarnaast deelneemt aan een groepsinterview.

Wie zoeken we?

We zoeken bij voorkeur duo’s: tweetallen uitvoerende professionals uit dezelfde organisatie of samenwerkingsverband die zich in de praktijk bezig houden met kinderen en jeugdigen met lees- en/of spellingproblemen en dyslexie. Je werkt in het primair, voortgezet, middelbaar, hoger of universitair onderwijs in een signalerende of coördinerende functie. Bijvoorbeeld:

 • Als intern begeleider, remedial teacher, logopedist en/of lees- en spellingspecialist.
 • Je werkt als gedragsdeskundige binnen een onderwijsinstelling of samenwerkingsverband.
 • Je bent als gedragskeskundige werkzaam als diagnosticus of behandelaar binnen een organisatie of in een vrijgevestigde praktijk.

Bij voorkeur ben je aangesloten bij een beroepsvereniging.

Op basis van de aanmeldingen maken we een selectie die recht doet aan de diversiteit van mensen die werken in het veld van onderwijs en dyslexiezorg. We streven naar een landelijke spreiding.

Wat vraag het aan tijdsinvestering van de deelnemers?

Het uitproberen van de richtlijn in jouw werk neemt zo’n twee à drie maanden in beslag. Hierna wordt er een vragenlijst verstuurd en wordt er een focusgroep georganiseerd. Op basis daarvan wordt een rapport geschreven voor de richtlijnontwikkelaars, zodat zij de richtlijn kunnen verbeteren.

Tijdsinvestering in uren per persoon:

 • Bijwonen van de instructiebijeenkomst: 2,5 uur
 • Richtlijn lezen: 4-8 uur
 • De richtlijn proefinvoeren / met de richtlijn werken:
  Dit gebeurt zoveel mogelijk binnen de gebruikelijke overleggen en werkzaamheden, en hoeft daarmee niet veel extra tijd te kosten. Denk bijvoorbeeld aan: tijdens casuïstiekbespreking de richtlijn erbij pakken, in contact met cliënten de info voor ouders bespreken met ouders. Omdat het anderzijds toch om een nieuwe werkwijze gaat en je bijvoorbeeld ook tussendoor leest en dingen opschrijft, rekenen we hier ongeveer één uur per week voor. Dus voor deelnemers bij een proefinvoer van twee maanden: plusminus 8 uur p.p.
 • Invullen van de online vragenlijst: 1 uur.
 • Deelnemen aan een focusgroep: 2 uur. Deelname gebeurt op inschrijving.

En wat levert deelname op?

 • Scholing over de nieuwe richtlijn en het gebruik ervan door de richtlijnontwikkelaar en het richtlijnprogrammateam.
 • Als één van de eersten zicht krijgen op de inhoud van de nieuwe richtlijn.
 • De kans om een bijdrage te leveren aan de inhoud van de richtlijn op basis van jouw ervaringen.
 • Samen met collega’s reflecteren op en leren van de nieuwe richtlijn en jullie werkzaamheden waar mogelijk verbeteren.

Planning

 • De 2 instructiebijeenkomsten vinden plaats begin september.
 • Je schrijft je in voor één bijeenkomst.
 • Begin oktober ontvang je een online vragenlijst.
 • Eind oktober wordt er een groepsinterview georganiseerd.

Hiervoor kun je je inschrijven tijdens de instructiebijeenkomst; deelname is niet verplicht.

N.B. De proefinvoer kan starten na positief advies van de RAC en positief besluit van de stuurgroep.

U kunt zich tot 1 juli aanmelden via het Aanmeldformulier Proefinvoering Richtlijn Dyslexie.

Reageer!