Opdrachten voor studenten in het hbo en wo

Met behulp van onderstaande opdrachten per richtlijn maken studenten kennis met de inhoud van een aantal richtlijnen. Deze opdrachten helpen studenten bij het actief verwerken van de inhoud van een richtlijn door stellen van denkvragen. De opbouw van de richtlijn wordt op het opdrachtenblad gevolgd. Bij een aantal richtlijnen wordt de opdracht afgesloten met een casus. Docenten zijn vrij om de opdrachten naar eigen inzicht in te zetten. De opdrachten kunnen zowel individueel als in groepjes worden gebruikt.

De opdrachten zijn hieronder te downloaden als pdf en als zodanig gemakkelijk te kopiëren om op papier te verspreiden. Ook zijn de opdrachten te downloaden als invulbare pdf. Daarin kan de student de antwoorden intikken en de opdracht online bij de docent inleveren:

Dit materiaal is ontwikkeld in samenwerking met 16 vertegenwoordigers van 10 HBO-opleidingen social work/pedagogiek.

Struin rond tussen andere tools

Er zijn naast de tools op deze pagina nog veel meer tools beschikbaar. Weliswaar gericht op cliënten en/of professionals, maar zeker ook geschikt voor jou als opleider. Gebruik bijvoorbeeld de animatie in anderhalve minuut wanneer het gaat om beroepsontwikkeling of kwaliteit. Neem wat sheets uit een van de presentaties wanneer je een specifieke richtlijn wilt betrekken in je lesprogramma. Of zet studenten of deelnemers aan het werk met de workshop ‘Vind de weg door het woud van richtlijnen’.  Bekijk deze en andere tools op de pagina met Tools.

Reageer!