Richtlijn Traumagerelateerde problemen

3. Signaleren van traumagerelateerde problemen

Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft hoe jeugdprofessionals de jeugdige en belangrijke anderen uit zijn omgeving kunnen betrekken en effectief bevragen bij het signaleren van traumagerelateerde problemen. We leggen uit welke kwalitatief goede signaleringsinstrumenten voor traumagerelateerde problemen bij jeugdigen er zijn, wanneer deze kunnen worden ingezet, en hoe de uitkomsten kunnen worden vastgelegd en gecommuniceerd naar jeugdigen, ouders en andere jeugdprofessionals.

Definitie van traumagerelateerde problemen
Reageer!