Casussen: aan de slag met de richtlijn

Kies een casus en ga samen met je team aan de slag met de richtlijn Signaleren van traumagerelateerde problemen. Aan de hand van de casus kom je meer te weten over:

  • Wat zijn normale en wat zijn zorgwekkende reacties na een ingrijpende gebeurtenis?
  • Hoe kan je traumagerelateerde problemen signaleren?
  • Welke ondersteuning is gewenst voor een jeugdige na een ingrijpende gebeurtenis, door ouders, school en andere professionals?

Casus 1: Rover
Casus 2: Kadar

Ervaringen

Professionals die met een casus aan de slag zijn gegaan, zeiden hier het volgende over:

“De casussen zijn herkenbaar en behulpzaam. Ze nodigen uit om met de richtlijn aan de slag te gaan.” (GW-er gecertificeerde instelling)

“De complexiteit van de casuskomt goed naar voren en meerdere invalshoeken worden belicht. Het is goed dat er ook naar andere richtlijnen gekeken wordt.” (GW-er in de residentiële jeugdhulp)

“Fijn dat bij de casus van Rover de situatie van twee kinderen wordt belicht. Het is vaak zo dat er meerdere kinderen in het gezin zitten over wie je je zorgen maakt.” (ambulant gezinsbegeleider)

Reageer!