Richtlijn Traumagerelateerde problemen

2. Normale en zorgwekkende reacties op ingrijpende gebeurtenissen

Inleiding

Aan traumagerelateerde problemen gaat altijd een ingrijpende gebeurtenis vooraf. Een kwart tot tweederde van de jeugdigen maakt ten minste één ingrijpende gebeurtenis mee. Psychische problemen hebben vaker met ingrijpende gebeurtenissen te maken dan doorgaans wordt herkend.

Dit hoofdstuk beschrijft wat ingrijpende gebeurtenissen zijn, hoe (per ontwikkelingsleeftijd) normale én afwijkende reacties op ingrijpende gebeurtenissen eruitzien, en hoe jeugdprofessionals ondersteuning kunnen bieden aan jeugdigen, ouders en leerkrachten bij een normale en zorgwekkende reactie van jeugdigen op ingrijpende gebeurtenissen.

Ingrijpende gebeurtenissen
Reageer!