Richtlijn Traumagerelateerde problemen

5. Interventies

Interventies voor jeugdigen

Individuele traumaverwerkingstherapie├źn hebben als doel traumagerelateerde problemen (zoals herbelevingen, negatieve gedachten en gevoelens, hyperalertheid en vermijdingsgedrag) en daarmee samenhangende indirecte gevolgen (voor zelfbeeld, emotieregulatie en interpersoonlijke regulatie) te verminderen. Zoals beschreven in onder andere hoofdstuk 4 hebben ook jeugdigen in ingewikkelde woon- en leefsituaties, jeugdigen die te maken hebben gehad met meervoudige (interpersoonlijke) traumatisering en jeugdigen met comorbiditeit recht op de best beschikbare zorg en dus de traumabehandelingen van de eerste keus. Aanbevolen wordt om, indien mogelijk, de jeugdige en direct betrokkenen over alle interventies uitgebreid te informeren, om daarna samen te bepalen welke interventie het meest geschikt is. Zie voor een handreiking bij dit proces de Richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp voor jeugdhulp en jeugdbescherming. In tabel 5.2.2 op pagina 50 van de complete richtlijn staat een overzicht van de aanbevolen interventies voor traumaverwerking.

Meer verdiepende informatie over dit hoofdstuk? Bekijk de onderbouwing >

Interventies voor het gezin/andere opvoeders
Selectieve preventieve interventies
Reageer!