Richtlijn Traumagerelateerde problemen

5. Interventies

Diagnostiek en indicatiestelling

Voordat de jeugdprofessional een interventie start om traumagerelateerde problemen te verminderen, is een goede indicatiestelling van belang. Hiervoor zijn betrouwbare en valide meetinstrumenten beschikbaar. Bij de keuze voor het best passende diagnostische instrument speelt een aantal factoren een rol, waaronder de leeftijd van de jeugdige, zijn taalbeheersing en cognitieve vaardigheden, het doel van jeugdprofessional: op wat voor type vraag moet een antwoord geformuleerd worden (onderkennende diagnostiek, classificerende diagnostiek of verklarende diagnostiek), en om welke informatiebron het gaat (jeugdige, ouder(s) en/of andere betrokkenen.

Voor een selectie van betrouwbare en valide meetinstrumenten die helpen om een indicatie te stellen, kun je gebruik maken van het Protocol voor classificatie, screening en diagnostiek van trauma- en stressgerelateerde & dissociatieve stoornissen bij kinderen en adolescenten (Beer et al., 2020). Heeft een jeugdige een verstandelijke beperking, raadpleeg dan de handreiking Tijdig signaleren en behandelen van trauma- en stressorgerelateerde problemen bij jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (Van Kregten et al., 2020).

Meer verdiepende informatie over dit hoofdstuk? Bekijk de onderbouwing >

Effectieve interventies
Inleiding
Reageer!