Richtlijn Traumagerelateerde problemen

5. Interventies

Aanbevelingen

  • Schakel hulp in van het Centrum Seksueel Geweld in de acute fase na seksueel geweld (de eerste zeven dagen).

  • Maak voor het verwerken van posttraumatische stressklachten gebruik van de beschreven psychologische behandelingen, te weten TF-CBT, Imaginaire Exposure in combinatie met exposure in vivo, EMDR, Schrijftherapie en/of KIDNET.

  • Betrek het gezin of andere betrokkenen (zoals pedagogisch medewerkers, gezinshuisouders, etc) actief bij de behandeling, zorg voor psycho-educatie en ouderbegeleiding en zet indien ge├»ndiceerd systemische interventies in.

  • Monitor de voortgang van de behandeling door gebruik te maken van gevalideerde traumavragenlijsten (bv. de KJTS) en evalueer de behandeling iedere drie tot zes maanden.

  • Stel voor de afronding van de behandeling een terugvalpreventieplan op.

… Meer

Onderbouwing
Reageer!