Richtlijn Traumagerelateerde problemen

5. Interventies

Interventies voor het gezin/andere opvoeders

Wanneer een jeugdige een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt, dan spelen de ouders een belangrijke rol in de verwerking. Er zijn verschillende methodieken beschikbaar die zich – behalve op de jeugdige zélf – óók richten op de ouders, de leefgroep en begeleiders of leerkrachten. De interventies in tabel 5.2.3 op pagina 51 van de complete richtlijn geven een overzicht van de aanbevolen interventies.

Meer verdiepende informatie over dit hoofdstuk? Bekijk de onderbouwing >

Interventies voor specifieke doelgroepen
Interventies voor jeugdigen
Reageer!