Residentiële jeugdhulp

1. Het pedagogisch leefklimaat

Overige kenmerken

Onderzoek naar de fysieke omgeving is beperkt beschikbaar. De literatuur geeft aanwijzingen dat een huiselijke omgeving waarin de jeugdige zich veilig voelt belangrijk is. In het materiaalgebruik (zachte vloeren, sfeervolle belichting) kunnen keuzes gemaakt worden om deze huiselijkheid te bevorderen. Onderzoek naar de grootte van instellingen lijkt te bevestigen dat kleinschalige leefgroepen wenselijk zijn.

Het stimuleren van de interactie tussen jeugdigen en hun ouders komt uitgebreid aan de orde in Samenwerken met ouders.

Werkklimaat
Positieve onderlinge interactie en atmosfeer
Reageer!