Pleegzorg

5. Samenwerken en netwerkgericht werken

Samenwerken met het netwerk

Sociale binding met een netwerk is van belang voor een positieve ontwikkeling van kinderen en is een belangrijke beschermende factor. Juist voor kinderen in de pleegzorg kan waarborgen van de binding met het netwerk extra belangrijk zijn. Vanuit de praktijk is de verwachting dat een krachtig systeem met belangrijke personen een breakdown kan voorkomen. Bij een plaatsing in een pleeggezin komen er voor het pleegkind nieuwe mensen bij, maar blijft ook zijn bestaande netwerk van kracht. Het kind kan daarbij het gevoel hebben te moeten kiezen. In de ondersteuning moet aandacht zijn voor het verbonden blijven bij zijn bestaande netwerk en de verbinding zoeken bij het nieuwe netwerk, om zo tot een gemeenschappelijke wereld te komen. Behalve natuurlijk als dat vanwege de veiligheid van het kind contrageïndiceerd is (geheime plaatsing, plaatsing in een andere regio).

In het project Samen de (Sch)ouders er onder is onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van Sociale Netwerk strategieën binnen de pleegzorg. Vanuit het onderzoek wordt aangeraden de regie zo veel mogelijk neer te leggen bij de jongere, ouder en pleegouder en netwerkgericht te werken met de volgende aandachtspunten:

  • Zoek actief naar mogelijkheden voor het pleegkind om contact te kunnen onderhouden met broers en zussen en andere leden van de familie.

  • Vraag het kind wie belangrijk voor hem zijn.

  • Verbind, indien nuttig, pleegouders met andere pleegouders of mensen die ervaring hebben met kinderen binnen hulpverlening.

  • Help pleegouders om het netwerk van het kind in kaart te brengen.

  • Het is aan te bevelen het contact tussen pleegkinderen en pleegouders na een breakdown of na verlaten van pleegzorg warm te houden (indien gewenst vanuit het kind).

  • Ga met het kind op zoek naar een vertrouwenspersoon.

… Meer

Ook ouders en pleegouders hebben vaak behoefte aan sociale steun, een luisterend oor en soms een helpende hand bij praktische zaken. Voor de duurzaamheid en continuïteit is het belangrijk dat hier actief naar wordt gezocht in het netwerk met de betrokkenen en dat het zorgteam hier aandacht voor heeft.

Aanbevelingen
Samenwerking tussen professionals rondom ouders, pleegkind, pleegouders en netwerk
Reageer!