Pleegzorg

Materialen en tijdlijn

Tijdlijn herzieningen

Sinds de eerste publicatie van de richtlijn Pleegzorg hebben een aantal herzieningen plaatsgevonden. Hoe het proces van herziening verloopt, leest u bij: Hoe houden we de richtlijnen up-to-date?

 • Juli 2013 - Publicatie eerste versie richtlijn

  Verantwoording van de inhoud en proces van de richtlijn is beschreven in de Onderbouwing.

 • 2017 - Actualisatie van de richtlijn

  In 2017 zijn een aantal wijzigingen in woordgebruik uitgevoerd die geen inhoudelijke implicaties hebben.

  Bij interventies die in de richtlijn genoemd worden en erkend zijn door de Erkenningscommissie Interventies is, indien van toepassing, de informatie over de erkenning en het erkenningsniveau geactualiseerd.

  De onderbouwing, werkkaarten en info voor ouders zijn niet aangepast.

 • November 2018 - Publicatie herziene versie richtlijn

  • Uitgevoerd door Nederlands jeugdinstituut
  • Aanpassingen naar aanleiding van specifieke feedback op de richtlijn Pleegzorg en algemene feedback op alle richtlijnen
  • Meer aandacht voor onder andere netwerk gericht werken, lokale teams, traumasensitief werken en betrekken GGZ.

  Lees alle aanpassingen in de Verantwoording aanpassingen Richtlijn pleegzorg 2018.

 • 2019 - Praktijkuitvraag Richtlijn pleegzorg

  Tot nu toe is feedback actief en reactief verzameld middels de vaste kanalen van het richtlijnenprogramma. Een actieve praktijkuitvraag heeft nog niet plaatsgevonden. Deze praktijkuitvraag zal onderdeel zijn van het Actieonderzoek Continuïteit in Pleegzorg dat in september 2018 is gestart. De praktijkuitvraag vindt plaats in 2019.

 • Februari 2023 - Aanpassing aanvaardbare termijn

  De aanvaardbare termijn in de richtlijn is vervangen.

 • 2023-2024 - Herziening van de richtlijn

  In maart 2023 start de voorbereiding op de herziening van de richtlijn. De geplande afronding is zomer 2024. Tijdens de herziening worden alle onderdelen van de richtlijn opnieuw bekeken, met focus op mogelijke nieuwe thema’s:

  • Gedeeld opvoederschap
  • Uitbreiding en actualisatie van interventies
  • Eigen kinderen
  • Diversiteit
  • Inzetten van informele steun

  Gedurende de herziening blijft de huidige richtlijn de vakinhoudelijke standaard voor jeugdprofessionals.

Materialen richtlijn
Reageer!