Pleegzorg

De ontwikkeling van het pleegkind volgen en stimuleren

Effectieve interventies voor specifieke problemen van pleegkinderen

Naast reguliere ondersteuning aan pleeggezinnen kan het nodig zijn bij specifieke problemen extra interventies bij pleegkinderen en/of hun pleegouders in te zetten. Voor verschillende problemen zijn er interventies beschikbaar die specifiek zijn voor pleegkinderen of daarop worden onderzocht. Ze zijn alle opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies.

Interventies bij hechtingsproblematiek zijn:

 • Pleegouder–Pleegkind Interventie (PPI);

 • Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD);

 • Basic Trustmethode.

… Meer

Interventies bij gedragsproblematiek zijn:

 • Incredible Years (basis);

 • Parent Child Interaction Therapy (PCIT);

 • Parent Management Training Oregon (PMTO);

 • Treatment Foster Care Oregon-Adolescenten (TFCO-A).

… Meer

Er zijn in Nederland verschillende interventies en behandelingen die zich richten op trauma, maar geen van deze interventies is onderzocht in de pleegzorg (www.nji.nl/jeugdinterventies). Voorbeelden uit de Databank Effectieve Jeugdinterventies zijn:

 • Eye Movement Desensitization & Reprocessing (EMDR) (update maart 2017: niet meer in DEJ, erkenning verlopen, ontwikkelaar is voornemens opnieuw in te dienen);

 • Horizonmethodiek;

 • STEPS (update maart 2017: niet meer in DEJ, erkenning verlopen);

 • WRITEjunior.

… Meer

Er zijn ook interventies die niet zijn opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies, maar die wel specifiek zijn of worden onderzocht voor pleegkinderen. Voorbeelden zijn:

 • Video Interactie Begeleiding (VIB) (voor hechtingsproblematiek);

 • Zorgen voor getraumatiseerde kinderen, en Slapende honden? Wakker maken! (voor getraumatiseerde pleegkinderen).

… Meer

In aanvulling op de Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming is het belangrijk om bij specifieke problemen van het pleegkind de aanbevelingen uit de desbetreffende richtlijn te volgen, zoals de Richtlijn Ernstige gedragsproblemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming, de Richtlijn Problematische gehechtheid voor jeugdhulp en jeugdbescherming, de Richtlijn Stemmingsproblemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming, de Richtlijn ADHD voor jeugdhulp en jeugdbescherming, de Richtlijn Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) voor jeugdhulp en jeugdbescherming, de Richtlijn Kindermishandeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming, (alle richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming; zie richtlijnenjeugdhulp.nl) en de Richtlijn Effectieve Interventies LVB (zie www.kenniscentrumlvb.nl).

 

 

Aanbevelingen
Pleegouders begeleiden bij het stimuleren van de ontwikkeling van het pleegkind
Reageer!