KOPP

Naar schatting telt Nederland zo’n 400.000 ouders met psychische en/of verslavingsproblemen. Het opgroeien in zo’n gezin kan voor Kinderen van Ouders met Psychische (en/of Verslavings-)Problemen (KOPP) ingrijpende gevolgen hebben. Gelukkig groeit een groot deel van die kinderen zonder problemen op. Het is belangrijk jeugdigen en gezinnen die wél een verhoogd risico lopen vroegtijdig op te sporen en gepaste interventies in te zetten. De Richtlijn Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) gaat daar over. Vlot handelen voorkomt ernstige problemen.

Risico- en beschermende factoren

Aanbevelingen

  • Zorg dat je voldoende kennis hebt van risico- en beschermende factoren om stoornissen en andere negatieve uitkomsten voor KOPP-kinderen te signaleren en waar mogelijk te voorkomen.

  • Breng voor elk KOPP-kind de risico- en beschermende factoren in kaart. Denk niet alleen aan eigenschappen van de jeugdige zelf: ook kenmerken van de ouder(s), het gezin en de omgeving zijn van belang.

  • Let zowel op de aard van de risicofactoren als op de optelsom ervan.

  • Zet in op het afzwakken van risicofactoren voor het KOPP-kind en het versterken van de beschermende factoren.

  • Bied hulp in eerste instantie zo dicht mogelijk bij de jeugdige aan. Dus in het gezin, of anders om het gezin heen.

… Meer

Deze aanbevelingen worden in de volgende hoofdstukken concreet uitgewerkt.

Aangrijpingspunten voor preventie en behandeling
Reageer!