KOPP/KOV

Materialen en tijdlijn

Tijdlijn

 • 2014 - Publicatie eerste versie richtlijn

  Verantwoording van de inhoud en proces van de richtlijn is beschreven in de Onderbouwing Richtlijn Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) (pdf).

 • 2017 - Actualisatie van de richtlijn

  • In 2017 zijn een aantal wijzigingen in woordgebruik uitgevoerd die geen inhoudelijke implicaties hebben.
  • Bij interventies die in de richtlijn genoemd worden en erkend zijn door de Erkenningscommissie Interventies is, indien van toepassing, de informatie over de erkenning en het erkenningsniveau geactualiseerd.
  • De onderbouwing, werkkaarten en info voor ouders zijn niet aangepast.

 • 2020 - Publicatie herziene versie richtlijn

  • Uitgevoerd door ¬†Jolanda Meeuwissen, Nina de Ruiter, Iris van Wylick en Carmen Spees (Trimbos Instituut).
  • Aanpassingen naar aanleiding van specifieke feedback op de richtlijn KOPP en algemene feedback.
  • In de herziene richtlijn heeft onder meer een update plaatsgevonden van instrumenten en interventies en wordt aandacht besteed aan multidisciplinair werken. Ook is de naam van de richtlijn verbreed naar kinderen van ouders met verslavingsproblemen (KOV).
  • Lees alle aanpassingen in de Verantwoording herziening 2020¬†(pdf).

Materialen
Reageer!