KOPP/KOV

2. Gevolgen voor de jeugdige

Het opvoedgedrag van de ouders

Het opvoedgedrag van KOPP-ouders lijkt het verhoogde risico op problemen bij KOPP-kinderen voor een belangrijk deel te verklaren. Ouders met psychische en/of verslavingsproblematiek kunnen minder goed in staat zijn hun kind op te voeden als gevolg van hun klachten en symptomen. Er is vaker sprake van beperkte verzorging (fysieke zorg en emotionele ondersteuning), beperkte autoritatieve controle (structuur en organisatie bieden, ontwikkeling van zelfstandigheid stimuleren) en juist veel autoritaire controle (restrictiviteit en straf opleggen). Ook lopen jeugdigen in KOPP-gezinnen een verhoogd risico op kindermishandeling.

Soms nemen jeugdigen in een gezin met psychische en/of verslavingsproblemen bij (één van) de ouders verantwoordelijkheden op zich die niet bij hun leeftijd passen. Dit kan leiden tot parentificatie. De jeugdige neemt dan langdurig de rol van ouder op zich.

Bovendien schamen veel ouders zich voor hun situatie, voelen zij zich er schuldig over, of hebben zij het gevoel geen goede ouder te zijn. Daarnaast kunnen ze bang zijn voor een (gedwongen) opname van zichzelf of een uithuisplaatsing van hun kind. Zulke gevoelens belemmeren ouders mogelijk om hulp te zoeken voor zichzelf of hun kind. Ook zijn er ouders die door beperkt of gebrekkig zelfinzicht ervan overtuigd zijn dat zij en hun kind geen probleem hebben en geen hulp nodig hebben. Zulke gevoelens c.q. gedrag belemmeren ouders mogelijk om open te staan voor hulp of ondersteuning bij de opvoeding.

Naast psychische en/of verslavingsproblematiek spelen in KOPP-gezinnen vaak nog meer problemen waarvoor hulp nodig is. Denk aan financiële, huishoudelijke en/of relatieproblemen. Hiervoor kan ook hulp aangeboden worden. Zijn er meerdere problemen in een gezin aanwezig, dan spreek je van een gezin met meervoudige en complexe problemen. Zie voor meer informatie de Richtlijn Gezinnen met meervoudige en complexe problemen en indien van toepassing het hoofdstuk Gevolgen van een ouderlijke scheiding voor jeugdigen in de Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen voor jeugdhulp en jeugdbescherming.

De gehechtheidsrelatie tussen ouder(s) en de jeugdige
De gevolgen van opgroeien in een KOPP/KOV-gezin
Reageer!