KOPP/KOV

2. Gevolgen voor de jeugdige

De gehechtheidsrelatie tussen ouder(s) en de jeugdige

Psychische- en verslavingsproblemen van ouder(s) kunnen de ontwikkeling van een veilige gehechtheidsrelatie belemmeren. Door ouders die sensitief en positief op hun kind reageren kan de jeugdige een gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen ontwikkelen. Een positieve interactie tussen ouder(s) en jeugdige leidt daarnaast tot meer veerkracht en verkleint het risico op probleemgedrag bij  de jeugdige. Ouders met psychische problemen kunnen meer moeite hebben om sensitief, inlevend en voorspelbaar op hun kind te reageren. Psychische problemen gaan vaak samen met problematisch opvoedgedrag en ook dit vergroot de kans op een onveilige gehechtheid tussen ouder(s) en jeugdige. Bovendien hebben schaamte en weinig vertrouwen in de eigen kwaliteit als opvoeder een negatieve invloed op de ontwikkeling van een veilige gehechtheid.

Het is van groot belang om een problematische gehechtheid vroegtijdig te onderkennen en middels diagnostiek inzichtelijk te maken zodat er met een passende behandeling bijgestuurd kan worden. Zie voor meer informatie de Richtlijn Problematische gehechtheid voor jeugdhulp en jeugdbescherming.

Een veilige gehechtheid legt een basis voor een gezonde sociale en emotionele ontwikkeling van  de jeugdige. De gehechtheidsstijl beïnvloedt de manier waarop een jeugdige naar zichzelf en anderen kijkt. Tot in de volwassenheid kan een onveilige gehechtheid een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld en op relaties met vrienden en partner. Dat kan zich bijvoorbeeld uiten in verlatingsangst of bindingsangst.

De gevolgen per leeftijdsfase
Het opvoedgedrag van de ouders
Reageer!