KOPP/KOV

2. Gevolgen voor de jeugdige

Aanbevelingen

  • Ga bij gezinnen altijd direct na of er psychische problemen en/of verslavingsproblemen zijn bij een van de (of beide) ouders. Zie Het opvoedgedrag van ouders.

  • Let, behalve op algemene emotionele en gedragsproblemen van een jeugdige, ook op signalen die kunnen wijzen op problematiek ten gevolge van het opgroeien in een gezin met (een) ouder(s) met psychische problemen en/of verslavingsproblemen, zoals parentificatie of geen vriendjes mee naar huis.

  • Wees alert op de gehechtheid van de jeugdige aan zijn ouder(s). Zie de Richtlijn Problematische Gehechtheid voor jeugdhulp en jeugdbescherming.

  • Let op het type stoornis van de ouder, omdat dit type verband houdt met het soort problemen dat de jeugdige kan ontwikkelen.

  • Ga na of er sprake is van een eventueel cumulatief effect van meerdere negatieve gevolgen, die gezamenlijk resulteren in (ernstigere)

  • Wees alert op trauma- en PTSS-gerelateerde klachten bij zowel ouder als jeugdige. Zie de Richtlijn Signaleren van traumagerelateerde problemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming (in ontwikkeling). Wanneer ouders bang zijn voor uithuisplaatsing van hun kind, geef dan ter geruststelling van de ouders aan dat uithuisplaatsing een uiterste maatregel is, en dat hulp in eerste instantie zo dicht mogelijk bij de jeugdige, in het gezin, of anders om het gezin heen wordt geboden. Voor meer informatie over uithuisplaatsing verwijzen we naar de Richtlijn Uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming.

… Meer

Verband psychische klachten ouder en problematiek kind
Reageer!