Kindermishandeling

Materialen en tijdlijn

Tijdlijn

Sinds de eerste publicatie van de richtlijn Kindermishandeling hebben een aantal herzieningen plaatsgevonden. Hoe het proces van herziening verloopt, leest u bij: Hoe houden we de richtlijnen up-to-date?

 • 2016 - Publicatie eerste versie richtlijn

  Verantwoording van de inhoud en proces van de richtlijn is beschreven in de Onderbouwing Richtlijn Kindermishandeling (pdf).

 • 2017 - Actualisatie van de richtlijn

  • In 2017 zijn een aantal wijzigingen in woordgebruik uitgevoerd die geen inhoudelijke implicaties hebben.
  • Bij interventies die in de richtlijn genoemd worden en erkend zijn door de Erkenningscommissie Interventies is, indien van toepassing, de informatie over de erkenning en het erkenningsniveau geactualiseerd.
  • De onderbouwing, werkkaarten en info voor ouders zijn niet aangepast.

 • 2020 - Publicatie herziene versie richtlijn

  • Uitgevoerd door Remy Vink en Marianne de Wolff (TNO Child Health) .
  • Aanpassingen naar aanleiding van specifieke feedback op de richtlijn Kindermishandeling en algemene feedback.
  • In de herziene richtlijn is de nieuwe meldcode Kindermishandeling verwerkt. Daarnaast heeft onder meer een update plaatsgevonden van instrumenten en interventies.
  • Lees alle aanpassingen in de Verantwoording aanpassingen Richtlijn Kindermishandeling (pdf).

Materialen
Reageer!