Gezinnen met meervoudige en complexe problemen

5. Effectief casemanagement en de houding van de professional

Inleiding

Het begrip ‘casemanagement’ betekent letterlijk ‘het managen van een case’. De hoeveelheid complexe problemen die onderling verweven zijn, maakt dat gezinnen met meervoudige en complexe problemen te maken hebben met veel instanties, voorzieningen, regelingen en bijbehorende contactpersonen en hulpverleners. In dit hoofdstuk zetten we uiteen wat effectief casemanagement is en geven we een antwoord op de vierde uitgangsvraag: hoe ziet effectief casemanagement voor deze  gezinnen eruit? We gaan daarbij in op de houding en vaardigheden die hulpverleners nodig hebben bij het werken met deze gezinnen. Ook besteden we aandacht aan een aantal zaken die belangrijk zijn voor effectief casemanagement.

Eén vaste hulpverlener
1. Inleiding
Reageer!