De richtlijnen zijn er voor jou

In elk gezin is weleens wat, maar soms is er meer aan de hand. In zulke gevallen kan het zijn dat hulp nodig is om het gezin te ondersteunen. Jeugdhulpverleners proberen dan samen met ouders en kind de situatie weer op de rit te krijgen. Richtlijnen ondersteunen jeugdprofessionals om samen met kinderen en ouders te beslissen over de best passende hulp.

Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Vanuit drie kennisbronnen ontwikkeld

Voor goede hulp is het belangrijk dat jeugdprofessionals in hun contact met kinderen, jongeren en ouders de laatste kennis benutten. Richtlijnen zijn daarvoor een belangrijk middel. Ze geven onderbouwde aanbevelingen en sluiten aan bij vraagstukken die de professionals in de praktijk tegenkomen. Die aanbevelingen komen tot stand op basis van:

  • wetenschappelijk onderzoek
  • praktijkkennis van professionals
  • ervaringskennis van ouders en kinderen

Ze vormen daarmee een belangrijk hulpmiddel voor de professional om de keuze voor hulp op te baseren.

Lees meer over de richtlijnen.

Gebaseerd op knelpunten die professionals ervaren

Richtlijnen maken na autorisatie door beroepsverenigingen deel uit van de professionele standaard van de beroepsgroep. Daarmee vormen ze een belangrijk onderdeel van de professionele standaard van jeugdprofessionals. Professionals dragen zelf vanuit hun eigen ervaringen onderwerpen aan. Vervolgens maken we samen met professionals en organisaties in het jeugdveld een afweging voor welke onderwerpen een richtlijn moet worden ontwikkeld.

Lees meer over de richtlijnen.

Dynamisch proces van ontwikkelen en actueel houden

Richtlijnen worden ontwikkeld samen met professionals, ouders en jongeren. Een richtlijn is gebaseerd op de laatste kennis en sluit aan op wat nodig is in de praktijk. Daarom is er een zorgvuldig proces waarmee nieuwe richtlijnen worden ontwikkeld en vervolgens actueel worden gehouden. Dit proces neemt vaak meerdere maanden in beslag. Die tijd is nodig om alle wetenschappelijke kennis en ervaringen van professionals en jongeren en ouders mee te kunnen nemen in de aanbevelingen.

Lees meer over het up-to-date houden van richtlijnen.

Informatie voor ouders en jongeren

Wanneer ouders, kinderen en jongeren goed geïnformeerd zijn, helpt dit bij het gesprek met een jeugdhulpverleners. Daarom is bij elke richtlijn toegankelijke informatie voor ouders beschikbaar. Ook kunnen ouders deze informatie gebruiken als hulpmiddel bij het overleg met hun hulpverlener.

Naar de informatie voor ouders.

Daarnaast is over veel onderwerpen ook betrouwbare informatie voor ouders en jongeren te vinden op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.

Naar het overzicht van onderwerp op NJi.nl.

Alle richtlijnen

Er zijn 17 richtlijnen ontwikkeld. Twee richtlijnen zijn nog in ontwikkeling. Hieronder vindt je alle richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming:

In ontwikkeling:

Reageer!