Richtlijn Traumagerelateerde problemen

3. Signaleren van traumagerelateerde problemen

Signalen vastleggen en communiceren

Voor jeugdprofessionals, jeugdigen en ouders is het belangrijk dat er een inzichtelijke, volledige en betrouwbare rapportage ontstaat van de gesprekken en bevindingen. Maak voorafgaand aan de gesprekken duidelijke afspraken met jeugdige en ouders over welke informatie met ouders en andere betrokkenen gedeeld mag worden, op welk moment en met welk doel. De algemene regelgeving voor toestemming en dossiervoering moet hierbij in acht worden genomen (artikelen 7.1.1.1-7.4.5 Jeugdwet, 2014).

Ga als jeugdprofessional met de jeugdige en de ouders in gesprek over ingrijpende gebeurtenissen, beschermende factoren, risicofactoren en traumagerelateerde problemen. In de eerste weken nadat de jeugdige een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt is het goed om de psychologische impact van de gebeurtenis actief te volgen (watchful waiting). Zo kun je in de gaten houden of de jeugdige spontaan tot herstel komt. Daarnaast kun je zien of de reacties van de jeugdige op de gebeurtenis veranderen. Dit kan bijvoorbeeld door in de tweede en vierde week na het meemaken van de gebeurtenis een screeningsvragenlijst bij de jeugdige af te nemen (Schnyder & Cloitre, 2015).

Do’s

  • Voor een inzichtelijke, volledige en betrouwbare rapportage zorgen.
  • Goede afspraken maken met jeugdige en ouders over welke informatie gedeeld wordt, op welk moment en met welk doel.

Meer verdiepende informatie over dit hoofdstuk? Bekijk de onderbouwing >

Conclusies
Signaleringsinstrumenten
Reageer!