Toelichting: de aanvaardbare termijn in de richtlijn Pleegzorg is aangepast

In de richtlijn Pleegzorg is tussentijds een aanpassing gedaan op de aanvaardbare termijn. De nieuwe versie van de richtlijn is online. Aan de werkkaarten, info voor ouders en onderbouwing worden momenteel nog gewerkt.

Gelijkgetrokken met richtlijn uithuisplaatsing en terugplaatsing

De aanvaardbare termijn in de richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing bleek in de praktijk aanleiding te zijn voor onevenwichtige besluitvorming. Daarom is de termijn bij de herziening van de richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing aangepast. Ook in de richtlijn Pleegzorg stonden termijnen over een opvoedingsbesluit of een besluit tot definitieve plaatsing of terugplaatsing. De aanvaardbare termijn in de richtlijn Pleegzorg is nu gelijkgetrokken met de richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing.

Advies

De aanvaardbare termijn is voor ieder kind en ieder gezin anders. Ben jij als jeugdprofessional betrokken bij het plaatsen van een kind in een pleeggezin? Weeg dan iedere situatie zorgvuldig af en beslis samen met kinderen, ouders en pleegouders.

Reageer!