Stemmingsproblemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Samenwerking en afstemming

Wat zijn de taken rondom stemmingsproblemen?

Tijdens de ontwikkeling van deze richtlijn was de transitie van de jeugdhulp naar gemeenten nog in volle gang. Hoe de verdeling van taken binnen de jeugdhulp eruit ziet, is nog niet volledig uitgekristalliseerd en kan daarbij per gemeente verschillend zijn. De taken rondom stemmingsproblemen dienen te worden uitgevoerd door een daartoe gekwalificeerde jeugdprofessional.

Taken rondom stemmingsproblemen (niet uitputtend)

 • Psychoeducatie geven

 • Diagnose stellen

 • Begeleiden bij stemmingsproblemen

 • Begeleiden van groepsdynamiek

 • Creëren van een positief opgroei- en opvoedklimaat

 • Diverse interventies uitvoeren

 • Adviseren aan de omgeving van de jeugdige

 • Geprotocolleerde therapie uitvoeren

 • Gepersonaliseerde psychotherapie uitvoeren

 • Voorschrijven van medicatie

 • Zicht houden op de medische kant van het hulpverleningstraject

 • Adviseren over de inzet van interventies

 • Zicht houden op veiligheid van de jeugdige

 • Signaleren van bedreigende knelpunten

 • Signaleren, doorverwijzen

 • Contact met hulpverleners onderhouden

… Meer

Samenwerking binnen de jeugdhulp
Inleiding
Reageer!