Seksuele ontwikkeling

6. Interventies

Introductie

In dit hoofdstuk lees je meer over de beschikbare interventies om de seksuele ontwikkeling van jeugdigen te ondersteunen. Er zijn interventies die geschikt zijn voor jeugdigen in het algemeen, en er zijn interventies die specifiek bedoeld zijn voor bepaalde groepen jeugdigen.

Voor dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van het overzichtsartikel van Goenee et al. (2012) en is geput uit verschillende databanken: de Interventiedatabase van het Centrum Gezond Leven, de Databank Effectieve Jeugdinterventies, de Databank Effectieve Sociale Interventies en de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. Deze databanken houden een up-to-date overzicht bij van goed onderbouwde en effectieve interventies. In dit hoofdstuk is hiervan een selectie gemaakt op basis van bruikbaarheid en beschikbaarheid voor de jeugdhulp en jeugdbescherming.

In Nederland zijn slechts zeer weinig interventies op het gebied van seksualiteit en seksuele gezondheid bewezen effectief. Om die reden worden interventies die ‘goed onderbouwd’ zijn meegenomen in dit overzicht. Van goed onderbouwde interventies in bovengenoemde databanken wordt de werkzaamheid van de interventie met (wetenschappelijk gefundeerde) modellen, theorie of literatuur onderbouwd. Dit is de eerste stap naar het onderzoeken van de effectiviteit van deze interventies.

In afstemming met de praktijk is besloten om een aantal veelgebruikte practise-based interventies voor specifieke groepen jeugdigen in de richtlijn op te nemen, omdat er geen goed onderbouwde of effectieve interventies beschikbaar zijn voor een aantal specifieke groepen. De selectiecriteria staan beschreven in de onderbouwing.

Overzicht interventies
1. Introductie
Reageer!