Scheiding en problemen van jeugdigen

Samenwerking met ouders en met het netwerk

Samenwerking in de begeleiding van ouders en jeugdigen

Professionals dienen ouders en jeugdigen (meer) te betrekken bij de (keuze voor) hulp. Zij moeten samen met hen doelen vaststellen, gezamenlijk besluiten hoe de begeleiding kan worden georganiseerd, en samen beslissen of de nieuwe partner(s) eventueel betrokken is (zijn) of moet(en) worden bij de hulpverlening. Aanbevolen wordt om oplossingsgericht te werken en ervoor te zorgen dat de regie – als dat kan – zo veel mogelijk bij de ouders ligt. Het is ook belangrijk dat het eigen netwerk van het gezin bij de hulp betrokken wordt. Dit met het oog op steunbronnen, maar ook omdat het netwerk soms de strijd in stand kan houden.

Het is een vereiste dat professionals met elkaar kennis en informatie uitwisselen om zo scheidingsproblemen vroegtijdig te signaleren en om de juiste begeleiding in te zetten. Belangrijk daarbij is om de hulp en zorg vanuit verschillende voorzieningen goed op elkaar af te stemmen. Er moet worden gewerkt volgens het principe ‘één gezin, één plan’. Altijd moet duidelijk zijn wie de functie van zorgcoördinator vervult en wie ervoor zorgt dat de samenhangende ondersteuning van het gezin goed verloopt. Ten slotte moeten de verschillende organisaties duidelijke afspraken maken over de terugkoppeling van informatie, zodat voor alle betrokkenen transparant en helder is wie wat in het gezin doet.

Overwegingen
Noodzakelijke kennis van de beroepskracht
Reageer!