Scheiding en problemen van jeugdigen

Samenwerking met ouders en met het netwerk

Inleiding

Professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming hebben de brede maatschappelijk taak te ‘helpen bij het opgroeien en opvoeden’. Onder ‘goede hulpverlening’ worden niet alleen effectieve interventies verstaan, maar zeker ook effectieve professionals. Zoals Van Yperen en Dronkers stellen, vormt de professional een cruciaal onderdeel van effectieve hulpverlening. Dit geldt uiteraard ook voor de hulpverlening bij problemen rond scheiding. Of een professional effectief is, hangt volgens Van Yperen en Dronkers deels af van algemene capaciteiten, zoals een relatie kunnen opbouwen en werken volgens een duidelijke structuur. Maar ook specifieke capaciteiten zijn van belang. Hierbij gaat het erom dat de professional:

  • voldoende kennis heeft over de specifieke doelgroep;

  • vaardig is in het inzetten en toepassen van de aangewezen specifieke hulpvormen, dan wel hiernaar kan verwijzen;

  • weet welke valkuilen er zijn bij de hulp aan een specifieke doelgroep, en weet hoe hij die kan vermijden.

… Meer

Omgaan met ouders
Inleiding
Reageer!