Scheiding en problemen van jeugdigen

Gevolgen van een ouderlijke scheiding voor jeugdigen

De belangrijkste problemen bij een ouderlijke scheiding voor jeugdigen

Scheidingskinderen hebben gemiddeld matige problemen, blijkt uit nationaal en internationaal onderzoek. Vergeleken met jeugdigen uit intacte gezinnen hebben scheidingskinderen tweemaal zoveel problemen. Natuurlijk hebben jeugdigen uit intacte gezinnen met veel ruzie ook veel problemen. Onderzoek naar jeugdigen met één of meer problemen laat zien dat deze jeugdigen vaak gescheiden ouders hebben. De ouderlijke scheiding is dan ten minste één van de risicofactoren.

Er wordt nog wel eens gedacht dat de gevolgen van scheiding voor jeugdigen langzamerhand minder negatief worden omdat scheiding steeds meer wordt geaccepteerd. Dit wordt niet door onderzoek bevestigd. Amato stelde voor de VS vast dat – tegen zijn verwachting in – de negatieve gevolgen van een scheiding voor jeugdigen in de jaren negentig niet minder waren vergeleken met die in de jaren tachtig. Ook Nederlands onderzoek toont aan dat de negatieve gevolgen voor jeugdigen na 1998 niet zijn afgenomen. Voor de meeste scheidingskinderen is de situatie sinds de wetswijziging van 2009 niet verbeterd, maar eerder verslechterd.

De belangrijkste gevolgen van een scheiding voor kinderen en jongeren zijn op korte termijn:

  • externaliserende problemen, zoals agressief gedrag, vandalisme en – voor oudere jeugdigen – delinquent gedrag, roken, blowen en drinken;

  • internaliserende problemen, zoals depressieve gevoelens, loyaliteitsproblemen, gevoelens van angst en een laag zelfbeeld;

  • problemen in vriendschapsrelaties;

  • een zwakkere band met de ouders, vooral met de vaders;

  • problemen op school, zoals lagere cijfers, concentratieproblemen en spanningen in het contact met andere leerlingen.

… Meer

Op lange termijn zijn de belangrijkste gevolgen:

  • een lager eindniveau van de opleiding;

  • een lager inkomen;

  • een groter eigen scheidingsrisico;

  • een groter risico op depressie inclusief een groter beroep op de hulpverlening;

  • een zwakker wordende band met de (ouder wordende) ouders.

… Meer

Ernstige gevolgen
Feiten en cijfers over jeugdigen en scheiding
Reageer!